Śląski Instytut Terapii Systemowej

To miejsce stworzone z pasji do psychoterapii systemowej. Przede wszystkim jesteśmy psychoterapeutami – pracujemy z pacjentami indywidualnymi, z parami, z rodzinami oraz prowadzimy grupy terapeutyczne dla dorosłych i młodzieży. Chcąc jednak dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem z innymi terapeutami, proponujemy również różne formy szkoleń z technik psychoterapii systemowej.

Gabinet

Jest to miejsce, które powstało przede wszystkim z pasji do terapii systemowej, ale również z chęci połączenia kultury polskiej z francuską.

Założycielka - Sonia Bandrowska przez wiele lat pracowała we Francji (w Paryżu oraz Perpignan) z pacjentami indywidualnymi, parami oraz rodzinami w duchu terapii systemowej.

Miała szczęście uczyć się od wielu niezwykłych terapeutów – od wszystkich wykładowców na kursie certyfikowanym z terapii systemowej, Mony’ego Elkaima, Angeli Macciocchi – uczennicy samego Mauriziego Andolfi, u której miała zaszczyt praktykować za lustrem weneckim przez ponad rok, a przede wszystkim od Bernarda Filleula, który na swoich magicznych superwizjach oraz wielu szkoleniach z systemowych technik pracy, nauczył ją najwięcej.

Po powrocie do Polski z fascynacją odkryła, że inaczej praktykuje się terapię systemową w Polsce niż we Francji. Myśl leżąca u podstaw jest oczywiście taka sama, jednak w związku z różnicami kulturowymi, trochę inaczej się jej używa.

Sonia postanowiła więc dzielić się z innymi bogactwem wiedzy, którą przywiozła z Francji. Bernard Filleul nadal współpracuje z Instytutem i zgodził się współprowadzić szkolenie z jednego z „obiektów dryfujących”, który sam stworzył – Dixyst.

Proponujemy również krótsze, weekendowe szkolenia przybliżające sposób myślenia systemowego i postawę terapeutyczną rozpowszechnioną we Francji.

Podejście Systemowe

Studia psychologiczne dają możliwość wyboru różnych dróg zawodowych. Żeby prowadzić psychoterapię, należy ukończyć całościowy, 4 - letni kurs z wybranej szkoły psychoterapeutycznej, która daje nam, obok ogólnej wiedzy zdobytej na studiach, pewną wizję terapeutycznej rzeczywistości oraz warsztat potrzebny do wykonywania pracy terapeuty.
W instytucie pracujemy w nurcie systemowym.  

Co to oznacza?

Terapeuta pracujący w nurcie Systemowym, tak w terapii rodzinnej, jak i indywidualnej, patrzy na trudności jednostki w odniesieniu do jej otoczenia (systemów, w których dana jednostka funkcjonuje). Pozwala to na szersze spojrzenie na problematykę danego klienta (w terapii rodzinnej klientem jest cała rodzina).

Dla terapeuty systemowego ważne jest, aby zrozumieć, jak dane trudności wpływają na funkcjonowanie jednostki w systemie, do którego przynależy (często w rodzinie) oraz jaka może być ich funkcja: na co pozwalają? W czym przeszkadzają? Jak wpływają na relacje czy komunikacje?

W tym podejściu ważne miejsce zajmuje również historia rodziny, wartości przekazywane z pokolenia na pokolenie, oczekiwania względem siebie nawzajem oraz trudności z tym związane.

Podejście systemowe zwraca również uwagę na istotność poszczególnych etapów życia w zgłaszanej problematyce: pojawienie się dzieci, dojrzewanie, odejście z domu rodzinnego, wejście w romantyczną relację, przejście na emeryturę czy czas żałoby. Każdy z tych ważnych etapów będzie wpływał na to, jak przeżywamy trudności oraz na to, jak możemy sobie z nimi poradzić.

Psychoterapia w nurcie systemowym pozwala na umiejscowienie klienta pomiędzy dwoma ważnymi dążeniami: autonomią oraz przywiązaniem i pomaga znaleźć pomiędzy nimi potrzebną harmonię.

Nasz zespół

Sonia Bandrowska

Założycielka Śląskiego Instytutu Terapii Systemowej, psychoterapeuta systemowy, terapeuta par i rodzin, członek Francuskiej Federacji Psychologii i Psychologów oraz Europejskiego Towarzystwa Terapii Krótkoterminowej (EBTA). Wykształcenie zdobyła w Polsce (Uniwersytet SWPS we Wrocławiu), a następnie szkoliła się we Francji w nurcie terapii systemowej.

Ukończyła całościowe 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii w nurcie systemowym w CECCOF w Paryżu. Przeszła również wiele szkoleń z systemowych technik pracy, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz psychodramy, aby wzbogacić swój warsztat terapeutyczny. Następnie wiele lat pracowała z parami, rodzinami oraz klientami indywidualnymi we Francji, pod stalą superwizją P. Bernarda Filleula, bliskiego współpracownika Mony’ego Elkaima (przewodniczącego Europejskiego Towarzystwa Terapii Rodzin, EFTA).

Z przyczyn osobistych wróciła do Polski i zdecydowała się tutaj wykorzystać swoje doświadczenie i wiedzę zdobytą za granicą, prowadząc psychoterapię, grupy terapeutyczne, warsztaty oraz szkolenia, zapraszając specjalistów właśnie z Francji i Belgii.

Sonia Bandrowska - ZnanyLekarz.pl

Umów się telefonicznie - tel. +48 32 757 03 07

Katarzyna Dembowska-Siemaszko 

Psycholożka i psychoterapeutka. Ukończyła magisterskie studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim o specjalności Psychoterapia, a także 4-letni całościowy kurs psychoterapii w Krakowskim Ośrodku Szkoleń Systemowych.

Zajmuje się psychoterapią rodzinną oraz indywidualną dzieci i dorosłych. Pracuje w nurcie systemowo - psychodynamicznym, inspirując się psychologią egzystencjalną i podejściami ponowoczesnymi. Wspiera osoby oraz rodziny zmagające się z problemami w relacjach, trudnościami emocjonalnymi, będące w kryzysie, cierpiące z powodu zaburzeń nastroju lub lęków. Towarzyszy tym, którzy pragną rozwinąć się, lepiej poznać i zrozumieć. Pracuje również z rodzicami doświadczającymi trudności w rodzicielstwie lub obaw związanych z wychowywaniem dzieci.

Doświadczenie zdobywała współprowadząc psychoterapię w Akademickim Ośrodku Psychoterapii (Warszawa), w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego (Warszawa), w Dziennym Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej, a także w ośrodku interwencji kryzysowej. Następnie wiele lat pracowała z dziećmi oraz z dorosłymi którzy im towarzyszą – rodzicami i nauczycielami - w przedszkolach, szkołach, poradni psychologiczno-pedagogicznej, prowadząc terapię wczesnego wspomagania rozwoju oraz terapię psychologiczną, konsultacje oraz seminaria inspirujące dla rodziców oraz wychowawców i nauczycieli. Ukończyła szereg szkoleń i kursów rozwijających jej warsztat pracy, w tym Dwuletnie Studium Psychoterapii metodą Psychologii Zorientowanej na Proces, szkolenia z zakresu Porozumienia Bez Przemocy, kurs trenerów FamilyLab Polska, podyplomowe studia Terapii Pedagogicznej oraz Edukacji Wczesnoszkolnej.

Niezmiennie fascynują i inspirują ją relacje międzyludzkie, wszystko co w nich się wydarza. Tworzenie przestrzeni dla różnorodności, poszukiwanie równowagi, balansowanie pomiędzy podążaniem a przewodzeniem w związkach i w rodzinie, jak również w szkołach i innych organizacjach. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaje superwizji.

Katarzyna Dembowska-Siemaszko - ZnanyLekarz.pl

Umów się telefonicznie - tel. +48 32 757 03 07

Ola Fischer-Rakowska

Psycholożka, terapeutka w trakcie szkolenia w ramach 4-letniego całościowego kursu psychoterapii w Krakowskim Ośrodku Szkoleń Systemowych, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Ukończyła zaawansowane szkolenie terapeutyczne w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach w Centrum TSR w Warszawie.  Doświadczenie zdobywała, prowadząc terapię psychologiczną, konsultacje diagnostyczne i psychoedukację w poradniach zdrowia psychicznego oraz na oddziałach dziennych. Prowadziła kręgi wsparcia dla rodziców.

W Śląskim Instytucie Terapii Systemowej prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży, konsultacje psychologiczne i wychowawcze dla rodziców, a także terapię par i rodzin (z drugim terapeutą). Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Do człowieka stara się podchodzić holistycznie, uwzględniając ciało i umysł, kontekst życiowy i relacje z otoczeniem. Bliskie jej są systemowe i ponowoczesne podejścia w psychoterapii.

Ola Fischer - ZnanyLekarz.pl

Umów się telefonicznie - tel. +48 32 757 03 07

Łukasz Hruby

Pedagog, interwent kryzysowy, psychoterapeuta, terapeuta par i rodzin.Ukończył całościowy kurs psychoterapii w ramach Systemowej Terapii Rodzin w Krakowie posiadający akredytację Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz terapię par i rodzin.

Ma 10-letnie doświadczenie w pracy indywidualnej oraz grupowej w kryzysach psychologicznych, takich jak: kryzysy sytuacyjne, rozwojowe, żałoby i straty, suicydalne oraz przemoc w rodzinie. W swojej pracy korzysta z Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Łukasz Hruby - ZnanyLekarz.pl

Umów się telefonicznie - tel. +48 32 757 03 07

Aleksandra Gdynia

Psycholog oraz socjoterapeuta, w trakcie 5-letniego, całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii w nurcie systemowo-psychodynamicznym w Krakowie, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.Swoje doświadczenie zdobywała między innymi w Szpitalu MSWiA w Katowicach na Dziennym Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych oraz w Poradniach Zdrowia Psychicznego w Rudzie Śląskiej i w Katowicach.

W terapii integruje podejścia, podążając za potrzebami pacjenta oraz dopasowując je do problematyki zgłaszanych trudności, jednak najbliższe są jej podejścia systemowe oraz psychodynamiczne.

Pracuje z osobami borykającymi się z szeroko rozumianym kryzysem, żałobą, stanami depresyjnymi, zaburzeniami lękowymi, mającymi trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji lub rozumieniu i regulowaniu swoich emocji i potrzeb. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Aleksandra Gdynia - ZnanyLekarz.pl

Umów się telefonicznie - tel. +48 32 757 03 07

Co robimy?

Śląski Instytut Terapii Systemowej proponuje kilka form wsparcia psychologicznego – od terapii indywidualnej po grupy terapeutyczne. Wybór jednego z nich zależy przede wszystkim od celów, jakie chcielibyście Państwo realizować.

Psychoterapia indywidualna

Jest to najczęstsza forma pracy psychoterapeutycznej. Pozwala na przyjrzenie się indywidualnym trudnościom i potrzebom danej osoby. Jednak cele, jakie możemy sobie postawić, są ograniczone do tego, co samodzielnie możemy zmienić w naszym zachowaniu, reakcjach, komunikacji czy emocjach.

Dowiedz się więcej >

Terapia par

W terapii par klientem nie jest jedna z osób, ale relacja, nad którą wspólnie pracujemy. Terapeuta nie przyjmuje roli adwokata czy sędziego, wobec tego nie jest w stanie zdecydować o tym, kto ma rację, nie ocenia też ani relacji, ani zachowań poszczególnych jej partnerów.

Dowiedz się więcej >

Terapia rodzinna

Jest to forma terapii, która faktycznie pozwala na zmianę relacji rodzinnych. Terapeuta stara się więc zrozumieć indywidualne trudności każdego z członków rodziny, ale przede wszystkim relacje pomiędzy nimi. Celem nie jest znalezienie winnego, ale zrozumienie tego, co w rodzinnej relacji blokuje komunikacje, okazywanie sobie wsparcia i zrozumienia.

Dowiedz się więcej >

Grupa terapeutyczna dla dorosłych

Praca w grupie kierowana jest przede wszystkim do osób, którym ich trudności utrudniają w jakiś sposób funkcjonowanie społeczne. Inni uczestnicy umożliwiają przećwiczenie nowych sposobów funkcjonowania w relacjach, w bezpiecznym otoczeniu. Jest to też możliwość otrzymania wsparcia od osób, które borykają się z podobnymi przeżyciami.

Dowiedz się więcej >

Grupa terapeutyczna dla młodzieży

Praca w grupie jest szczególnie zalecana nastolatkom, ponieważ rola grupy rówieśniczej jest w tym okresie życia nie do przecenienia. Celem pracy w grupie dla młodzieży jest podniesienie kompetencji społeczno-emocjonalnych młodych osób, co przekłada się na większą satysfakcję z relacji z innymi.
Tu nastolatkowie mogą spotkać inne osoby w podobnym wieku, które borykają się z podobnymi trudnościami. Z pomocą dwójki terapeutów, można będzie zrozumieć przyczyny tych trudności i szukać rozwiązań.
Aktualnie prowadzimy nabór na grupę dla młodzieży w wieku od 13 do 17 r.ż.

Dowiedz się więcej >