Grupy terapeutyczne

Grupa terapeutyczna dla młodzieży

Dorastanie jest trudne, odczarujmy je razem.

Co zyskasz uczestnicząc w grupie terapeutycznej?

Zbudowanie świadomości emocji własnych i umiejętności ich ekspresji.

Nauka wnioskowania o emocjach innych osób i odpowiedniego reagowania na nie.

Nauka adekwatnego nazywania swoich przeżyć, uczuć i emocji.

Nauka radzenia sobie z trudnymi emocjami (głównie złość, smutek, wstyd, frustracja, porażka) – swoimi i innych.

Nauka dbania o własne potrzeby.

Budowanie szacunku wobec innych osób i ich potrzeb.

Nauka stawiania zdrowych granic, budowanie asertywności oraz nauka adekwatnego reagowania i rozumienia zachowań innych osób.

Opis

Okres dojrzewania wiąże się z wieloma trudnościami. Zadaniem tego okresu rozwojowego, jest stworzenie swojej własnej tożsamości, co wiąże się z koniecznością odseparowania się w pewnym stopniu od rodziny pochodzenia.

Znalezienie odpowiedniego dystansu pomiędzy przynależnością a niezależnością jest ogromnym wyzwaniem i może wiązać się z trudnościami społecznymi czy emocjonalnymi.

Praca w grupie jest szczególnie zalecana nastolatkom, ponieważ rola grupy rówieśniczej jest w tym okresie życia nie do przecenienia.

Tu nastolatkowie mogą spotkać inne osoby w podobnym wieku, które borykają się z podobnymi trudnościami.

Razem, z pomocą dwójki terapeutów, można będzie zrozumieć przyczyny tych trudności i szukać rozwiązań.

Metoda pracy

Zajęcia zawierają w sobie takie metody pracy jak: rozmowa, praca grupowa, karty pracy, scenki, gry terapeutyczne. Oprócz przygotowanych tematów, które realizujemy, grupa ma także na celu wsparcie młodzieży w tematach, które są dla nich aktualnie trudne. Zostawiamy więc również przestrzeń na tematy wnoszone przez uczestników.  

Prowadzący

Trening prowadzony jest przez dwóch psychologów, psychoterapeutów, mających doświadczenie w pracy z młodzieżą – Katarzynę Dębowską - Siemaszko oraz Aleksandrę Fischer

Zapisy

Na ten moment planujemy nabór na grupę prowadzoną w roku szkolnym 2024/2025, startującą od września 2024 r. - można jednak już zgłaszać chęć uczestnictwa.

Nabór rozpoczyna indywidualna rozmowa wstępna – w zależności od potrzeb dziecka, w części lub w całości w obecności rodzica. Pozwala to zrozumieć indywidualne potrzeby uczestnika i wspólnie zdecydować, czy praca w grupie jest najlepszym rozwiązaniem.

Rozpoczęcie spotkań uzależnione będzie od zebrania min. 6 osób, by grupa zaczęła działać. Maksymalna ilość osób na grupie to 12.

Koszt 1 spotkania grupy psychoterapeutycznej: 140 zł

Czas trwania: 90 minut, spotkania odbywają się raz w tygodniu w naszym Instytucie - ul. Jana Długosza 17/2 44-100 Gliwice.

Zgłoszenia są przyjmowane droga telefoniczną: +48 32 757 03 07 lub mailową: kontakt@sits.edu.pl

Sprawdź nasze grupy

Praca w grupie kierowana jest przede wszystkim do osób, którym ich trudności utrudniają w jakiś sposób funkcjonowanie społeczne. Inni uczestnicy umożliwiają przećwiczenie nowych sposobów funkcjonowania w relacjach, w bezpiecznym otoczeniu. Jest to też możliwość otrzymania wsparcia od osób, które borykają się z podobnymi przeżyciami.

Grupa terapeutyczna dla dorosłych

Dowiedz się więcej

Ponieważ w instytucie pracujemy w nurcie systemowym, terapia grupowa będzie okazją, żeby przyjrzeć się mechanizmom i sposobom funkcjonowania naszej rodziny pochodzenia (systemowi, w którym dorastaliśmy) i odnieść je do tego, jak funkcjonujemy w dorosłych relacjach. Dowiedz się więcej >

Inne formy wsparcia

Psychoterapia indywidualna

Jest to forma pracy, która pozwala na przyjrzenie się indywidualnym trudnościom i potrzebom danej osoby.

Więcej

Terapia par

W terapii par klientem nie jest jedna z osób, ale relacja, nad którą wspólnie pracujemy.

Więcej

Terapia rodzinna

Jest to forma terapii, która faktycznie pozwala na zmianę relacji rodzinnych. Wspólnie staramy się zrozumieć to, jak w danej rodzinie jej członkowie wpływają na siebie nawzajem.

Więcej