Jesteśmy tu dla Ciebie

Dobór odpowiedniej formy wsparcia jest niezwykle ważny, ponieważ cele, jakie możemy sobie postawić w każdej z nich, różnią się od siebie. Zapraszam do zapoznania się z tym, co proponuje lub do kontaktu ze mną. Już podczas rozmowy telefonicznej może okazać się, że będę wiedziała jaka forma pracy byłaby najbardziej odpowiednia. Jeśli nie, proponuje pierwsze spotkanie, na którym wspólnie decydujemy o tym, która z nich będzie najlepiej dopasowana do Państwa potrzeb.

Skontaktuj się z nami!

Psychoterapia Indywidualna

Jest to najczęstsza forma pracy psychoterapeutycznej. Pozwala na przyjrzenie się indywidualnym trudnościom i potrzebom danej osoby. Jednak cele, jakie możemy sobie postawić, są ograniczone do tego, co samodzielnie możemy zmienić w naszym zachowaniu, reakcjach, komunikacji czy emocjach.

Należy pamiętać, że poprzez terapię indywidualną nie jesteśmy w stanie bezpośrednio zmienić zachowania innych osób. Oczywiście, nasza indywidualna zmiana, często pociąga za sobą zmianę w funkcjonowaniu naszych bliskich. Jest to jednak poza naszą kontrolą. To, co jednak może ulec zmianie to np. nasze oczekiwania względem innych czy sposób, w jaki stawiamy nasze indywidualne granice, co może znacznie poprawić nasz komfort w relacji z innymi ludźmi.

Pracujemy indywidualnie z nastolatkami oraz dorosłymi. Jeśli chodzi o trudności dzieci (do 12 roku życia), pracuje zawsze z całą rodziną, jako że dzieci są buforami klimatu rodzinnego. To, co dzieje się w nich i u nich, jest nierozerwalnie związane z funkcjonowaniem rodziny jako systemu. W związku z tym, jedynie z pomocą wszystkich członków rodziny możemy te trudności zrozumieć oraz wesprzeć dziecko w ich rozwiązaniu.

Organizacja

Czas trwania: 45 minut
Koszt sesji: 180 zł

Terapia par

W terapii par klientem nie jest jedna z osób, ale relacja, nad którą wspólnie pracujemy. Terapeuta nie przyjmuje roli adwokata czy sędziego, wobec tego nie jest w stanie zdecydować o tym, kto ma rację, nie ocenia też ani relacji, ani zachowań poszczególnych jej partnerów. Jest to praca, której celem jest zrozumienie mechanizmów funkcjonowania wobec siebie nawzajem, zrobienie miejsca na wyrażenie trudności i emocji każdego z partnerów oraz nadanie im sensu w relacji do drugiej osoby.

Jest to forma wsparcia, odpowiednia dla par, w których występują problemy w komunikacji, które mają trudności we wkroczeniu w nowy etap życia, w których partnerzy mają poczucie, że się rozmijają w swoich oczekiwaniach czy reakcjach, oraz w których występują wszelkie inne trudności, jakie możemy obserwować w relacji.

W naszym instytucie terapię par prowadzi zawsze para (dwóch) terapeutów.

Organizacja

Czas trwania: 60 minut
Koszt sesji: 320 zł

Terapia rodzinna

Jest to forma terapii, która faktycznie pozwala na zmianę relacji rodzinnych. Terapeuta stara się więc zrozumieć indywidualne trudności każdego z członków rodziny, ale przede wszystkim relacje pomiędzy nimi. Celem nie jest znalezienie winnego, ale zrozumienie tego, co w rodzinnej relacji blokuje komunikacje, okazywanie sobie wsparcia i zrozumienia.

Tak jak w terapii par, klientem nie jest jedna z osób, ale cała rodzina. Wspólnie staramy się zrozumieć to, jak w danej rodzinie jej członkowie wpływają na siebie nawzajem. Jakie mamy oczekiwania, trudności czy braki w relacji. To trochę jak nauka nowego tańca, w którym każdy, za pomocą innych, odnajduje kroki i tempo odpowiednie do jego indywidualnego rozwoju i potrzeb. (więcej o tym TUTAJ).

W naszym instytucie terapię rodzin prowadzi zawsze para (dwóch) terapeutów.

Organizacja

Czas trwania: 90 minut
Koszt sesji: 360 zł

Grupy terapeutyczne

Praca w grupie kierowana jest przede wszystkim do osób, którym ich trudności utrudniają w jakiś sposób funkcjonowanie społeczne. Inni uczestnicy umożliwiają przećwiczenie nowych sposobów funkcjonowania w relacjach, w bezpiecznym otoczeniu. Jest to też możliwość otrzymania wsparcia od osób, które borykają się z podobnymi przeżyciami.

Grupa terapeutyczna dla młodzieży

Dowiedz się więcej

Okres dojrzewania wiąże się z wieloma trudnościami. Zadaniem tego okresu rozwojowego, jest stworzenie swojej własnej tożsamości, co wiąże się z koniecznością odseparowania się w pewnym stopniu od rodziny pochodzenia.

Znalezienie odpowiedniego dystansu pomiędzy przynależnością a niezależnością jest ogromnym wyzwaniem i może wiązać się z trudnościami społecznymi czy emocjonalnymi. Dowiedz się więcej >

Grupa terapeutyczna dla dorosłych

Dowiedz się więcej

Ponieważ w instytucie pracujemy w nurcie systemowym, terapia grupowa będzie okazją, żeby przyjrzeć się mechanizmom i sposobom funkcjonowania naszej rodziny pochodzenia (systemowi, w którym dorastaliśmy) i odnieść je do tego, jak funkcjonujemy w dorosłych relacjach. Dowiedz się więcej >