Jesteśmy tu dla Ciebie

Dobór odpowiedniej formy wsparcia jest niezwykle ważny, ponieważ cele, jakie możemy sobie postawić w każdej z nich, różnią się od siebie. Zapraszamy do zapoznania się z tym, co proponujemy lub do kontaktu z Instytutem.
Już podczas rozmowy telefonicznej może okazać się, że będziemy w stanie dobrać najbardziej odpowiednią formę pracy. Jeśli nie, proponujemy wstępną konsultację, na której wspólnie z terapeutą/terapeutami decyduje się o tym, która z nich będzie najlepiej dopasowana do potrzeb danego pacjenta.

Skontaktuj się z nami!

Psychoterapia Indywidualna

Jest to najczęstsza forma pracy psychoterapeutycznej. Pozwala na przyjrzenie się indywidualnym trudnościom i potrzebom danej osoby. Jednak cele, jakie możemy sobie postawić, są ograniczone do tego, co samodzielnie możemy zmienić w naszym zachowaniu, reakcjach, komunikacji czy emocjach.

Należy pamiętać, że poprzez terapię indywidualną nie jesteśmy w stanie bezpośrednio zmienić zachowania innych osób. Oczywiście, nasza indywidualna zmiana, często pociąga za sobą zmianę w funkcjonowaniu naszych bliskich. Jest to jednak poza naszą kontrolą. To, co jednak może ulec zmianie to np. nasze oczekiwania względem innych czy sposób, w jaki stawiamy nasze indywidualne granice, co może znacznie poprawić nasz komfort w relacji z innymi ludźmi.

Pracujemy indywidualnie z nastolatkami oraz dorosłymi. Jeśli chodzi o trudności dzieci (do 12 roku życia), pracuje zawsze z całą rodziną, jako że dzieci są buforami klimatu rodzinnego. To, co dzieje się w nich i u nich, jest nierozerwalnie związane z funkcjonowaniem rodziny jako systemu. W związku z tym, jedynie z pomocą wszystkich członków rodziny możemy te trudności zrozumieć oraz wesprzeć dziecko w ich rozwiązaniu.

Organizacja

Czas trwania: 45 minut
Koszt sesji: 180 zł

Terapia par

W terapii par klientem nie jest jedna z osób, ale relacja, nad którą wspólnie pracujemy. Terapeuta nie przyjmuje roli adwokata czy sędziego, wobec tego nie jest w stanie zdecydować o tym, kto ma rację, nie ocenia też ani relacji, ani zachowań poszczególnych jej partnerów. Jest to praca, której celem jest zrozumienie mechanizmów funkcjonowania wobec siebie nawzajem, zrobienie miejsca na wyrażenie trudności i emocji każdego z partnerów oraz nadanie im sensu w relacji do drugiej osoby.

Jest to forma wsparcia, odpowiednia dla par, w których występują problemy w komunikacji, które mają trudności we wkroczeniu w nowy etap życia, w których partnerzy mają poczucie, że się rozmijają w swoich oczekiwaniach czy reakcjach, oraz w których występują wszelkie inne trudności, jakie możemy obserwować w relacji.

W naszym instytucie terapię par prowadzi zawsze para (dwóch) terapeutów.

Organizacja

Czas trwania: 60 minut
Koszt sesji: 320 zł

Terapia rodzinna

Jest to forma terapii, która faktycznie pozwala na zmianę relacji rodzinnych. Terapeuta stara się więc zrozumieć indywidualne trudności każdego z członków rodziny, ale przede wszystkim relacje pomiędzy nimi. Celem nie jest znalezienie winnego, ale zrozumienie tego, co w rodzinnej relacji blokuje komunikacje, okazywanie sobie wsparcia i zrozumienia.

Tak jak w terapii par, klientem nie jest jedna z osób, ale cała rodzina. Wspólnie staramy się zrozumieć to, jak w danej rodzinie jej członkowie wpływają na siebie nawzajem. Jakie mamy oczekiwania, trudności czy braki w relacji. To trochę jak nauka nowego tańca, w którym każdy, za pomocą innych, odnajduje kroki i tempo odpowiednie do jego indywidualnego rozwoju i potrzeb. (więcej o tym TUTAJ).

W naszym instytucie terapię rodzin prowadzi zawsze para (dwóch) terapeutów.

Organizacja

Czas trwania: 90 minut
Koszt sesji: 360 zł

Grupy terapeutyczne

Praca w grupie kierowana jest przede wszystkim do osób, którym ich trudności utrudniają w jakiś sposób funkcjonowanie społeczne. Inni uczestnicy umożliwiają przećwiczenie nowych sposobów funkcjonowania w relacjach, w bezpiecznym otoczeniu. Jest to też możliwość otrzymania wsparcia od osób, które borykają się z podobnymi przeżyciami.

Grupa terapeutyczna dla młodzieży

Dowiedz się więcej

Okres dojrzewania wiąże się z wieloma trudnościami. Zadaniem tego okresu rozwojowego, jest stworzenie swojej własnej tożsamości, co wiąże się z koniecznością odseparowania się w pewnym stopniu od rodziny pochodzenia.

Znalezienie odpowiedniego dystansu pomiędzy przynależnością a niezależnością jest ogromnym wyzwaniem i może wiązać się z trudnościami społecznymi czy emocjonalnymi. Dowiedz się więcej >

Grupa terapeutyczna dla dorosłych

Dowiedz się więcej

Ponieważ w instytucie pracujemy w nurcie systemowym, terapia grupowa będzie okazją, żeby przyjrzeć się mechanizmom i sposobom funkcjonowania naszej rodziny pochodzenia (systemowi, w którym dorastaliśmy) i odnieść je do tego, jak funkcjonujemy w dorosłych relacjach. Dowiedz się więcej >