Grupy terapeutyczne

Grupa terapeutyczna dla dorosłych

Dorosłość jest trudna, odczarujmy ją razem.

Co zyskasz uczestnicząc w grupie terapeutycznej?

Otrzymasz wsparcie od osób, które borykają się z podobnymi trudnościami.

Uzyskasz wgląd w swoje myśli i emocje — zrozumiesz je.

Będziesz mógł/mogła swobodnie podzielić się swoimi przeżyciami emocjami i myślami.

Rozpoznasz mechanizmy i schematy swojego działania.

Zyskasz większą pewność siebie oraz popracujesz nad swoją samooceną.

Nauczysz się radzić sobie w sytuacjach stresowych i trudnych.

Usuniesz lub zmniejszysz objawy doświadczanych trudności.

Opis

Ponieważ w instytucie pracujemy w nurcie systemowym, terapia grupowa będzie okazją, żeby przyjrzeć się mechanizmom i sposobom funkcjonowania naszej rodziny pochodzenia (systemowi, w którym dorastaliśmy) i odnieść je do tego, jak funkcjonujemy w dorosłych relacjach.

Dzięki temu będzie można zrozumieć przyczyny problemu, a następnie, w otoczeniu osób z podobnymi trudnościami - znaleźć odpowiednie rozwiązania.

Bezpieczeństwo wynikające z jasnych zasad funkcjonowania grupy sprawia, że można podoświadczać tego, jak wpływamy na innych oraz jak reagujemy na inne osoby. Dzięki temu będziemy mogli znaleźć nowe, służące nam sposoby wchodzenia w relacje. Przewidujemy kameralną grupę, od 8 do 12 osób.

Zapisy

Start grupy: 11.01.2024 r.
Zakończenie: 19.12.2024 r.
Istnieje możliwość przedłużenia spotkań na kolejny rok, jeśli uczestnicy wyrażą taką chęć.

Dołączenie do grupy poprzedzone jest spotkaniem konsultacyjnym.
Koszt konsultacji: 100 zł.
Koszt 1 spotkania grupy psychoterapeutycznej: 150 zł

Spotkania są planowane raz w tygodniu, w czwartki od 16:00 do 18:00.
Spotkania będą odbywać się w naszym Instytucie - ul. Jana Długosza 17/2 44-100 Gliwice.

Zgłoszenia są przyjmowane droga telefoniczną: +48 32 757 03 07 lub mailową: kontakt@sits.edu.pl

Terapeuci prowadzący grupę psychoterapeutyczną:mgr Sonia Bandrowska oraz mgr Aleksandra Gdynia

Sprawdź nasze grupy

Praca w grupie kierowana jest przede wszystkim do osób, którym ich trudności utrudniają w jakiś sposób funkcjonowanie społeczne. Inni uczestnicy umożliwiają przećwiczenie nowych sposobów funkcjonowania w relacjach, w bezpiecznym otoczeniu. Jest to też możliwość otrzymania wsparcia od osób, które borykają się z podobnymi przeżyciami.

Grupa terapeutyczna dla młodzieży

Dowiedz się więcej

Okres dojrzewania wiąże się z wieloma trudnościami. Zadaniem tego okresu rozwojowego, jest stworzenie swojej własnej tożsamości, co wiąże się z koniecznością odseparowania się w pewnym stopniu od rodziny pochodzenia.

Znalezienie odpowiedniego dystansu pomiędzy przynależnością a niezależnością jest ogromnym wyzwaniem i może wiązać się z trudnościami społecznymi czy emocjonalnymi. Dowiedz się więcej >

Inne formy wsparcia

Psychoterapia indywidualna

Jest to forma pracy, która pozwala na przyjrzenie się indywidualnym trudnościom i potrzebom danej osoby.

Więcej

Terapia par

W terapii par klientem nie jest jedna z osób, ale relacja, nad którą wspólnie pracujemy.

Więcej

Terapia rodzinna

Jest to forma terapii, która faktycznie pozwala na zmianę relacji rodzinnych. Wspólnie staramy się zrozumieć to, jak w danej rodzinie jej członkowie wpływają na siebie nawzajem.

Więcej