Wiedza w pigułce

Szkolenia Weekendowe

Śląski Instytut
Terapii Systemowej
Ul. Długosza 17/2
44-100 Gliwice

Szkolenie

Obiekty dryfujące w przestrzeni terapeutycznej - nowe techniki psychoterapii

Termin szkolenia

• 23 - 25.06.2023 

Koszt

2200 zł

Czytaj więcej

Szkolenie

Praca z parą z użyciem modelu wzajemnego podwójnego wiązania Mony’ego Elkaima

Termin szkolenia

• 15 - 17.09.2023 

Koszt

2200 zł

Czytaj więcej
!Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu pod adresem: kontakt@sits.edu.pl

Szkolenie - Obiekty dryfujące w przestrzeni terapeutycznej - kreatywne techniki psychoterapii

Będą Państwo znać podstawy teoretyczne myśli systemowej oraz technik „obiektów dryfujących”.

Zdobędą Państwo wiedzę umożliwiającą stosowanie poznanych technik w swojej pracy terapeutycznej już następnego dnia.

Będą Państwo mogli przyjąć inną pozycję wobec swoich pacjentów, która pozwoli na wspólne odkrywanie zachodzących zmian.

Otrzymacie Państwo gotowe do zastosowania techniki pracy, które wzbogacą Państwa „skrzynkę z narzędziami”.

Opis

Zapraszamy na szkolenie z kreatywnych technik pracy terapeutycznej, dotąd nierozpowszechnionych w Polsce. Szkolenie będzie obejmować 21 godzin dydaktycznych. Na tym szkoleniu poznacie Państwo teorię leżącą u podstaw prezentowanych technik psychoterapii oraz będziecie mieli okazje nauczyć się stosowania ich w praktyce. Dowiecie się Państwo również, co sprawia, że dana technika wchodzi do kanonu „obiektów dryfujących” i odkryjecie, jak można stosować techniki już przez Państwa znane, w sposób zbliżony do prezentowanych na szkoleniu.

Celem szkolenia jest również zachęcenie Państwa do poeksperymentowania z nową pozycją terapeuty, który jest aktywnym partnerem w relacji z pacjentem. Jest to zaproszenie do kreatywności w psychoterapii i do czerpania ze swoich doświadczeń. Praca będzie odbywać się głównie poprzez doświadczenie prezentowanych technik poprzez odgrywanie ról i ćwiczenia w parach. Na szkoleniu będzie również przestrzeń na prezentacje przypadków z własnej praktyki zawodowej i wspólne zastanowienie się, jak z nimi pracować z użyciem obiektów dryfujących.

Szkolenia organizowane przez SITS we współpracy
z Institut de Formation Systémique Montpellier Bruxelles.

Program szkolenia

 1. Prezentacja uczestników za pomocą obiektów dryfujących.
 2. Wprowadzenie do teorii obiektów dryfujących.
 3. Omówienie i przećwiczenie innej pozycji terapeuty przy korzystaniu z omawianych technik pracy.
 4. „Odwrócony lejek" jako nowe spojrzenie na role terapeuty. 
 5. Omówienie funkcji metafory w procesie psychoterapii.
 6. Wprowadzenie “plus jeden” relacyjnego w przestrzeni terapeutycznej - teoria i praktyka z użyciem ćwiczeń.
 7. Obiekt dryfujący “Rzeźba rodziny” - teoria i praktyka z użyciem ćwiczeń.
 8. Obiekt dryfujący “Bajka systemowa” - teoria i praktyka z użyciem ćwiczeń.
 9. Obiekt dryfujący “Herb rodziny” - teoria i praktyka z użyciem ćwiczeń.
 10. Obiekt dryfujący “Maski” - teoria i praktyka z użyciem ćwiczeń.
 11. Wprowadzenie w temat  hipnozy i innych, bardziej złożonych obiektów dryfujących w procesie terapeutycznym.

 12. Jeśli będzie taka chęć i gotowość, ćwiczenia praktyczne będziemy wykonywać na podstawie przykładów z praktyki zawodowej uczestników, co pozwoli na dodatkowe skorzystanie ze szkolenia na zasadzie superwizji. 

Do kogo kierowane jest szkolenie?

1. Do psychologów, psychoterapeutów, terapeutów zajęciowych, którzy chcą wzbogacić swój warsztat pracy.

2. Do studentów psychologii, którzy chcieliby zapoznać się z podstawami myśli systemowej i poznać nowe techniki pracy terapeutycznej.

3. Do psychiatrów, którzy chcieliby spojrzeć na pacjenta podmiotowo i wykorzystać to spojrzenie w swojej pracy.

Zapisy

Ilość miejsc jest ograniczona (12 osób) i decyduje kolejność zgłoszeń. Jeśli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w szkoleniu, prosimy o zgłoszenie się przez formularz lub kontakt na: kontakt@sits.edu.pl

Harmonogram szkolenia weekendowego:
• Piątek 17:00 - 20:00
• Sobota 9:00 - 18:00
• Niedziela 9:00 - 18:00

Po rezerwacji należy dokonać wpłaty zaliczki (1000 zł), w terminie do 3 dni, na konto: Śląski Instytut Terapii Systemowej
62 1140 2004 0000 3602 8073 8972

Resztę kwoty (1200 zł), należy wpłacić do 5 dni przed szkoleniem.
Jeśli chcą Państwo skorzystać z dofinansowania, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny - pomożemy przejść przez procedurę BUR.

Miejsce

Śląski Instytut
Terapii Systemowej
Ul. Długosza 17/2
44-100 Gliwice

Termin szkolenia

• 23 - 25.06.2023 


Koszt

2200 zł

! Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu pod adresem: kontakt@sits.edu.pl

Szkolenie - Praca z parą z użyciem modelu wzajemnego podwójnego wiązania Mony’ego Elkaima

Nowe, systemowe spojrzenie na to, co dzieje się pomiędzy partnerami oraz na to, jak możemy korzystać z tego, co pojawia się w nas, podczas sesji terapeutycznej z parą,

Zrozumienie różnicy pomiędzy „konstrukcją świata” a „programem oficjalnym” każdego z partnerów w relacji,

Poznanie teorii wzajemnego podwójnego wiązania Mony’ego Elkaima oraz wiedzę oraz praktyczne umiejętności, pozwalające pracować z tymi konstruktami, żeby doprowadzić partnerów do innego spojrzenia na siebie nawzajem,

Możliwość przyjęcia innej postawy wobec konsultowanej pary, która pozwoli na wspólne odkrywanie zachodzących zmian.

Opis

Zapraszamy na weekendowe szkolenie z pracy z parą w modelu wybitnego psychiatry i terapeuty rodzinnego Mony’ego Elkaima.Stworzył on model tak zwanego „wzajemnego podwójnego wiązania”, w którym to partnerzy zamykają się wzajemnie w pewnego rodzaju dysonansie poznawczym -  pomiędzy ich świadomymi pragnieniami, a konstrukcją rzeczywistości, wynikającą z ich życiowych doświadczeń.Jest to niezwykle ciekawa teoria, która jednocześnie jest potężnym narzędziem pracy z parą, ponieważ pozwala na scalenie doświadczeń z wcześniejszych okresów życia każdego z partnerów, z doświadczeniami, jakie mają tu i teraz w swojej relacji.

Zastosowanie tego sposobu patrzenia na dynamikę pary pozwala terapeucie inaczej spojrzeć na prezentowaną trudność, ale przede wszystkim, pozwala partnerom spojrzeć inaczej na siebie nawzajem — z większą dozą troski i wrażliwości.Jest to perspektywa w swojej istocie czysto cyrkularna, która jest niezwykle daleka od podziału na winnego i ofiarę.Praca w ten sposób pozwala na oddanie odpowiedzialności za to, co się dzieje w relacji, obojgu partnerom, w sposób niezwykle delikatny i pełen empatii.Praca będzie odbywać się poprzez prezentację teorii, przykładów klinicznych, odgrywanie ról i ćwiczenia w parach. Na szkoleniu będzie również przestrzeń na prezentacje przypadków z własnej praktyki zawodowej i wspólne zastanowienie się, jak na nie spojrzeć z perspektywy prezentowanego modelu terapeutycznego.

Szkolenia organizowane przez SITS we współpracy
z Institut de Formation Systémique Montpellier Bruxelles.

Program szkolenia

 1. Zapoznanie się z uczestnikami i kontekstem ich pracy
 2. Prezentacja sylwetki Mony’ego Elkaima
 3. Prezentacja teorii leżących u podstaw modelu Mony’ego Elkaima
 4. Omówienie pojęć „konstrukcji świata” i „programu oficjalnego”
 5. Prezentacja teorii wzajemnego podwójnego wiązania
 6. Omówienie przykładów klinicznych z użyciem tego modelu
 7. Ćwiczenia praktyczne — odgrywanie ról
 8. Praca nad przypadkami z pracy uczestników szkolenia — w formie zależnej od potrzeb danej osoby
 9. Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Do kogo kierowane jest szkolenie?

Do psychologów, psychoterapeutów, terapeutów, pracowników interwencji kryzysowej, psychiatrów pracujących z parami i rodzinami, którzy chcą wzbogacić swój warsztat pracy.

Zapisy

Ilość miejsc jest ograniczona (12 osób) i decyduje kolejność zgłoszeń. Jeśli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w szkoleniu, prosimy o zgłoszenie się przez formularz lub kontakt na: kontakt@sits.edu.pl

Harmonogram szkolenia weekendowego:
• Piątek 17:00 - 20:00
• Sobota 9:00 - 18:00
• Niedziela 9:00 - 18:00

Po rezerwacji należy dokonać wpłaty zaliczki (1000 zł), w terminie do 3 dni, na konto: Śląski Instytut Terapii Systemowej
62 1140 2004 0000 3602 8073 8972

Resztę kwoty (1200 zł), należy wpłacić do 5 dni przed szkoleniem.
Jeśli chcą Państwo skorzystać z dofinansowania, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny - pomożemy przejść przez procedurę BUR.

Miejsce

Śląski Instytut
Terapii Systemowej
Ul. Długosza 17/2
44-100 Gliwice

Termin szkolenia

• 18 - 20.08.2023


Koszt

2200 zł

! Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu pod adresem: kontakt@sits.edu.pl

Rozwijaj się z nami

Chcemy przybliżyć psychologom i psychoterapeutom w Polsce metody pracy systemowej stosowane we Francji. Narzędziami sposób myślenia o psychoterapii prezentowane na naszych webinarach i szkoleniach można włączyć do swojej pracy terapeutycznej już następnego dnia i to bez względu na nurt, w jakim się poruszacie.

Wstęp do świata obiektów dryfujących

Webinary

Krótkie materiały, które wprowadzą Cię do świata obiektów dryfujących

Oglądaj za darmo

Szkolenie 5 dniowe

Szkolenie Dixyst©

Szkolenia DIXYST (Moduł 1 i 2), to szkolenia z konkretnej, bardzo szerokiej techniki terapeutycznej z zastosowaniem kart Dixit. Poprowadzi je twórca metody - Bernard Filleul. Przedstawi on również swój autorski model psychoterapii, który powstał w oparciu o poruszane we wcześniejszych szkoleniach teorie i modele psychoterapeutyczne.

Dowiedz się więcej

Poznajmy się!

Śląski Instytut
Terapii Systemowej

To miejsce stworzone z pasji do psychoterapii systemowej. Przede wszystkim jesteśmy psychoterapeutami – pracujemy z pacjentami indywidualnymi, z parami, z rodzinami oraz prowadzimy grupy terapeutyczne i TUS (Trening Umiejętności Społecznych) dla nastolatków. Chcąc jednak dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem z innymi terapeutami proponujemy również różne formy szkoleń z technik psychoterapii systemowej.

Sonia Bandrowska

Założycielka Śląskiego Instytutu Terapii Systemowej, psychoterapeuta systemowy, terapeuta par i rodzin, członek Francuskiej Federacji Psychologii i Psychologów oraz Europejskiego Towarzystwa Terapii Krótkoterminowej (EBTA). Wykształcenie zdobyła w Polsce (Uniwersytet SWPS we Wrocławiu), a następnie szkoliła się we Francji w nurcie terapii systemowej.

Ukończyła całościowe 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii w nurcie systemowym w CECCOF w Paryżu. Przeszła również wiele szkoleń z systemowych technik pracy, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz psychodramy, aby wzbogacić swój warsztat terapeutyczny. Następnie wiele lat pracowała z parami, rodzinami oraz klientami indywidualnymi we Francji, pod stalą superwizją P. Bernarda Filleula, bliskiego współpracownika Mony’ego Elkaima (przewodniczącego Europejskiego Towarzystwa Terapii Rodzin, EFTA).

Z przyczyn osobistych wróciła do Polski i zdecydowała się tutaj wykorzystać swoje doświadczenie i wiedzę zdobytą za granicą, prowadząc psychoterapię, grupy terapeutyczne, warsztaty oraz szkolenia, zapraszając specjalistów właśnie z Francji i Belgii.

Bernard Filleul

Jest założycielem IFSMB (Instytutu szkoleń systemowych) w Montpellier, we Francji. Jest psychologiem klinicznym oraz psychoterapeutą systemowym, szkoleniowcem i superwizorem w nurcie systemowym.

Doświadczenie zawodowe zdobył pracując 10 lat na oddziałach psychiatrycznych, z nastolatkami oraz z dorosłymi w kryzysie oraz z pacjentami cierpiącymi na choroby chroniczne.

Następnie otrzymał posadę w ośrodku psychoterapii (Centre Chapelle aux champs) w Brukseli, na oddziale terapii rodzin, gdzie pracował u boku Mony’ego Elkaima przez kolejne 7 lat.Od 10 lat pracuje z pacjentami indywidualnymi, parami oraz rodzinami, stworzył również swoje autorskie metody pracy z zaburzeniami lękowymi oraz technikę na podstawie kart Dixit, która weszła do kanonu tzw. „obiektów dryfujących”.

Aktualnie prowadzi wiele szkoleń oraz superwizji – indywidualnych, grupowych oraz analizę praktyki dla większych instytucji działających w sektorze zdrowia psychicznego.