Wiedza w pigułce

Szkolenia Weekendowe

Śląski Instytut
Terapii Systemowej
Ul. Długosza 17/2
44-100 Gliwice

Szkolenie

Wprowadzenie do nurtu systemowego. Teoria i postawa terapeutyczna.

Terminy szkolenia

• 14 - 15.09.2024 r.
• 15 - 16.02.2025 r.
• 12 - 13.04.2025 r.

Koszt

Z dofinansowaniem BUR:

150 zł - 600 zł
(w zależności od przyznanej kwoty dofinansowania)

Czytaj więcej

Szkolenie

Teoria rezonansu. Jak korzystać ze swoich doświadczeń i emocji w pracy terapeutycznej.

Termin szkolenia

wkrótce

Koszt

Czytaj więcej
!ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA Z BUR DO 95 % KOSZTÓW SZKOLENIA !!!
Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu pod adresem: kontakt@sits.edu.pl
lub +48 32 757 03 07

Wprowadzenie do nurtu systemowego. Teoria i postawa terapeutyczna.
Co daje to szkolenie?

Poznacie podstawowe pojęcia, szkoły i techniki pracy obecne w nurcie systemowym.

Zdobędziecie wiedzę umożliwiającą stosowanie poznanych technik w swojej pracy terapeutycznej już następnego dnia.

Będziecie mogli przyjąć inną pozycję wobec swoich pacjentów, która pozwoli na wspólne odkrywanie zachodzących zmian.

Wzbogacicie swój warsztat pracy o myślenie systemowe (cyrkularne, biorące pod uwagę system pacjenta) oraz techniki pracy systemowej.

Opis

Zapraszamy na szkolenie "Wprowadzenie do nurtu systemowego. Teoria i postawa terapeutyczna". Szkolenie będzie obejmować 14 godzin dydaktycznych. Na tym szkoleniu poznacie Państwo teorię leżącą u podstaw nurtu systemowego, najważniejsze szkoły oraz techniki stosowane przez terapeutów systemowych. Poznacie również model psyhoterapii Bernarda Filleula, który uczy tego, jak terapeuta może korzystać ze swojego doświadczenia i swoich emocji w służbie procesu terapeutycznego.

Celem szkolenia jest również zachęcenie Państwa do poeksperymentowania z nową pozycją terapeuty, który jest aktywnym partnerem w relacji z pacjentem. Jest to zaproszenie do kreatywności w psychoterapii i do czerpania ze swoich doświadczeń. Praca będzie odbywać się w formie online - w relatywnie małej grupie, pozwalającej na swobodne wypowiedzi uczestników.

Na szkoleniu będzie również przestrzeń na prezentacje przypadków z własnej praktyki zawodowej i wspólne zastanowienie się, jak je rozumieć i jak z nimi pracować z perspektywy systemowej.

Szkolenia organizowane przez SITS we współpracy
z Institut de Formation Systémique Montpellier Bruxelles.

Program szkolenia

 1. Historia powstania nurtu systemowego.
 2. Pierwsza i druga cybernetyka.
 3. Podstawy ogólnej teorii systemów.
 4. Główne założenia nurtu systemowego.
 5. Wstęp do teorii systemowych: Relacja / więź/ kontekst / kadr, przejście z myślenia linearnego do myślenia cyrkularnego.
 6. Tworzenie hipotez - hipoteza linearna - cyrkularna - systemowa.
 7. Teoria komunikacji (5 aksjomatów komunikacji, Paul Watzlawick).
 8. Najważniejsze szkoły/podejścia nurtu systemowego (strategiczna, strukturalna, kontekstualna, konstruktywistyczna, konstrukcjonistyczna).  
 9. Podstawowe techniki pracy systemowej: przeformułowanie - parafraza systemowa - metakomunikacja - Pytania cyrkularne.
 10. „Przestrzeń nowych możliwości" - Mony Elkaim.
 11. Model Terapii Bernarda Filleula - „Tryptyk Systemowy”

Do kogo kierowane jest szkolenie?

1. Do psychologów, psychoterapeutów, terapeutów zajęciowych i innych osób pracujących w sektorze zdrowia psychicznego, którzy chcą wzbogacić swój warsztat pracy.

2. Do studentów psychologii, którzy chcieliby zapoznać się z podstawami myśli systemowej i sprawdzić, czy jest to nurt, w którym chcieliby się rozwijać.

3. Do psychiatrów, którzy chcieliby spojrzeć na pacjenta podmiotowo i wykorzystać to spojrzenie w swojej pracy.

Zapisy

Jeśli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w szkoleniu, prosimy o zgłoszenie się przez formularz lub kontakt na: kontakt@sits.edu.pl lub +48 32 757 03 07.

Harmonogram szkolenia weekendowego:
• Sobota 9:00 - 18:00
• Niedziela 9:00 - 18:00

Przyjmujemy na razie jedynie zgłoszenia przez BUR. Procedury otrzymania dofinansowania i ich kwoty różnią się w zależności od miejsca zamieszkania/pracy. Prosimy o kontakt - nasi pracownicy pomogą Państwu przejść proces ubiegania się o dofinansowanie.

Miejsce

Śląski Instytut
Terapii Systemowej
Ul. Długosza 17/2
44-100 Gliwice

Termin szkolenia

• 14 - 15.09.2024 r.
• 15 - 16.02.2025 r.
• 12 - 13.04.2025 r.

Koszt

Z dofinansowaniem BUR:

150 zł - 600 zł
(w zależności od przyznanej kwoty dofinansowania)

!ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA Z BUR DO 95 % KOSZTÓW SZKOLENIA !!! Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu pod adresem: kontakt@sits.edu.pl

Teoria rezonansu. Jak korzystać ze swoich doświadczeń i emocji w pracy terapeutycznej.

Na szkoleniu poznacie teorię rezonansu (Mony Elkaim)- systemowe spojrzenie na to, co nazywamy przeniesieniem i przeciwprzeniesieniem.

Otrzymacie nowe, systemowe spojrzenie na to, co dzieje się w relacji terapeutycznej oraz na to, jak można korzystać z tego, co pojawia się w nas, terapeutach, podczas pracy z pacjentem.

Rozpoznacie to, co w Waszej, osobistej historii może być poruszane w kontakcie z pacjentem i nauczycie się wykorzystywać te elementy w Waszej pracy zawodowej.

Zrozumiecie jak ważna jest relacja w terapii - jak ją budować i opierać się na niej w procesie terapeutycznym.

Opis

Zapraszamy na weekendowe szkolenie przybliżające teorię rezonansu, stworzoną przez wybitnego psychiatrę i terapeutę rodzinnego - Mony’ego Elkaima.
Jest to niezwykle ciekawa teoria, mówiąca o tym, jak systemowo rozumieć procesy, dziejące się w relacji terapeutycznej, które w teoriach analitycznych nazywamy przeniesieniem i przeciwprzeniesieniem. To nowe, systemowe spojrzenie, pozwala na korzystanie z tych zjawisk, w służbie procesu terapeutycznego.

Praca będzie odbywać się poprzez prezentację teorii, przykładów klinicznych, odgrywanie ról i ćwiczenia w parach. Żeby nauczyć się korzystać ze zjawiska rezonansu, będziemy na osobistej historii uczestników, z zachowaniem tajemnicy zawodowej.

Na szkoleniu będzie również przestrzeń na prezentacje przypadków z własnej praktyki zawodowej i wspólne zastanowienie się, jak na nie spojrzeć z perspektywy prezentowanego modelu terapeutycznego.

Szkolenia organizowane przez SITS we współpracy
z Institut de Formation Systémique Montpellier Bruxelles.

Program szkolenia

 1. wkrótce

Do kogo kierowane jest szkolenie?

Do psychologów, psychoterapeutów, terapeutów, pracowników interwencji kryzysowej i psychiatrów, którzy chcą wzbogacić swój warsztat pracy.

Zapisy

Jeśli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w szkoleniu, prosimy o zgłoszenie się przez formularz lub kontakt na: kontakt@sits.edu.pl lub +48 32 757 03 07.

Harmonogram szkolenia weekendowego:
• Sobota 9:00 - 18:00
• Niedziela 9:00 - 18:00

Przyjmujemy na razie jedynie zgłoszenia przez BUR. Procedury otrzymania dofinansowania i ich kwoty różnią się w zależności od miejsca zamieszkania/pracy. Prosimy o kontakt - nasi pracownicy pomogą Państwu przejść proces ubiegania się o dofinansowanie.

Miejsce

Śląski Instytut
Terapii Systemowej
Ul. Długosza 17/2
44-100 Gliwice

Termin szkolenia

wkrótce

Koszt

! Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu pod adresem: kontakt@sits.edu.pl

Rozwijaj się z nami

Chcemy przybliżyć psychologom i psychoterapeutom w Polsce metody pracy systemowej stosowane we Francji. Narzędziami sposób myślenia o psychoterapii prezentowane na naszych webinarach i szkoleniach można włączyć do swojej pracy terapeutycznej już następnego dnia i to bez względu na nurt, w jakim się poruszacie.

Wstęp do świata obiektów dryfujących

Webinary

Krótkie materiały, które wprowadzą Cię do świata obiektów dryfujących

Oglądaj za darmo

Szkolenie 5 dniowe

Szkolenie Dixyst©

Szkolenia DIXYST (Moduł 1 i 2), to szkolenia z konkretnej, bardzo szerokiej techniki terapeutycznej z zastosowaniem kart Dixit. Poprowadzi je twórca metody - Bernard Filleul. Przedstawi on również swój autorski model psychoterapii, który powstał w oparciu o poruszane we wcześniejszych szkoleniach teorie i modele psychoterapeutyczne.

Dowiedz się więcej

Poznajmy się!

Śląski Instytut
Terapii Systemowej

To miejsce stworzone z pasji do psychoterapii systemowej. Przede wszystkim jesteśmy psychoterapeutami – pracujemy z pacjentami indywidualnymi, z parami, z rodzinami oraz prowadzimy grupy terapeutyczne i TUS (Trening Umiejętności Społecznych) dla nastolatków. Chcąc jednak dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem z innymi terapeutami proponujemy również różne formy szkoleń z technik psychoterapii systemowej.

Sonia Bandrowska

Założycielka Śląskiego Instytutu Terapii Systemowej, psychoterapeuta systemowy, terapeuta par i rodzin, członek Francuskiej Federacji Psychologii i Psychologów oraz Europejskiego Towarzystwa Terapii Krótkoterminowej (EBTA). Wykształcenie zdobyła w Polsce (Uniwersytet SWPS we Wrocławiu), a następnie szkoliła się we Francji w nurcie terapii systemowej.

Ukończyła całościowe 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii w nurcie systemowym w CECCOF w Paryżu. Przeszła również wiele szkoleń z systemowych technik pracy, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz psychodramy, aby wzbogacić swój warsztat terapeutyczny. Następnie wiele lat pracowała z parami, rodzinami oraz klientami indywidualnymi we Francji, pod stalą superwizją P. Bernarda Filleula, bliskiego współpracownika Mony’ego Elkaima (przewodniczącego Europejskiego Towarzystwa Terapii Rodzin, EFTA).

Z przyczyn osobistych wróciła do Polski i zdecydowała się tutaj wykorzystać swoje doświadczenie i wiedzę zdobytą za granicą, prowadząc psychoterapię, grupy terapeutyczne, warsztaty oraz szkolenia, zapraszając specjalistów właśnie z Francji i Belgii.

Bernard Filleul

Jest założycielem IFSMB (Instytutu szkoleń systemowych) w Montpellier, we Francji. Jest psychologiem klinicznym oraz psychoterapeutą systemowym, szkoleniowcem i superwizorem w nurcie systemowym.

Doświadczenie zawodowe zdobył pracując 10 lat na oddziałach psychiatrycznych, z nastolatkami oraz z dorosłymi w kryzysie oraz z pacjentami cierpiącymi na choroby chroniczne.

Następnie otrzymał posadę w ośrodku psychoterapii (Centre Chapelle aux champs) w Brukseli, na oddziale terapii rodzin, gdzie pracował u boku Mony’ego Elkaima przez kolejne 7 lat.Od 10 lat pracuje z pacjentami indywidualnymi, parami oraz rodzinami, stworzył również swoje autorskie metody pracy z zaburzeniami lękowymi oraz technikę na podstawie kart Dixit, która weszła do kanonu tzw. „obiektów dryfujących”.

Aktualnie prowadzi wiele szkoleń oraz superwizji – indywidualnych, grupowych oraz analizę praktyki dla większych instytucji działających w sektorze zdrowia psychicznego.