Polityka Prywatności

Wstęp

Polityka prywatności powstała w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Administratorem danych osobowych strony internetowej www.sits.edu.pl jest: Śląski Instytut Terapii Systemowej Rafał Bandrowski z siedzibą przy ul. Jana Długosza 17/2, Gliwice (44-100), REGON: 240906980, NIP: 6312530952. Adres korespondencyjny administratora danych osobowych: ul. Jana Długosza 17/2, Gliwice (44-100), (dalej: Administrator).

Administrator dokłada wszelkich starań aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony prywatności użytkowników strony internetowej. Aby zapewnić odpowiedni poziom informacji Administrator Danych Osobowych przygotował Politykę prywatności (dalej: Polityka), która uwzględnia zasady wymagane przez przepisy prawa, w tym RODO.

Przed korzystaniem z naszej strony internetowej zapoznaj się z Polityką prywatności. 

Informujemy, że jeśli korzystasz z naszej strony internetowej oznacza to, że akceptujesz zasady Polityki. Jeśli jednak po zapoznaniu się z nimi stwierdzisz, że zasady są dla Ciebie nieakceptowalne, nie możesz korzystać z naszej strony internetowej.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie uregulowanym Polityką zapraszamy do kontaktu. Aktualne dane kontaktowe umieszczone zostały w części Kontakt.

Przydatne definicje

Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, definiowane zgodnie z RODO i polskimi przepisami o ochronie danych osobowych np.: imię, nazwisko, płeć, adres, numer telefonu.

Strona – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sits.edu.pl, który wyposażony jest w certyfikat SSL, który szyfrując dane dba o bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych oraz bezpieczeństwo ich transmisji.

Pliki cookies

Strona korzysta z plików cookies zwanych również ciasteczkami, w celu usprawnienia jej działania. Dane z plików cookies wykorzystywane są również w celach statystycznych. Pliki cookies nie identyfikują Twoich Danych Osobowych. W każdym czasie możesz dostosować ustawienia plików cookies do swoich potrzeb. Możesz to zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki. Zmiany w ustawieniach plików cookies mogą wpłynąć na działanie przeglądanej strony. Więcej informacji o zmianie ustawień znajdziesz na stronach dostawców poszczególnych przeglądarek internetowych np.:

a) Chrome
b) Firefox
c) Safari

Jeśli korzystasz ze Strony za pośrednictwem innej przeglądarki internetowej, sugerujemy zapoznanie się dostępnymi w niej funkcjonalnościami w zakresie ustawień prywatności i dostosowanie ich do swoich potrzeb.

Pliki cookies nie wpływają na zmianę konfiguracji urządzenia, z którego korzystasz. Ułatwiają one dostosowanie przeglądanych treści do oczekiwań i preferencji np. wersji językowej, odpowiedniego wyświetlenia strony na urządzeniu, zainteresowań czy indywidualnych potrzeb. Pliki cookies wykorzystywane do uwierzytelniania umożliwiają np. łatwe wypełnianie formularzy lub logowanie.

Jeśli na naszej Stronie pojawią się wtyczki społecznościowe musisz wiedzieć, że w takiej sytuacji administrator umożliwia podmiotom oferującym wtyczki społecznościowe wykorzystanie mechanizmu cookies na Stronie. Pamiętaj, że korzystając z tych wtyczek i logując się na strony tych podmiotów powinieneś zapoznać się z ich zasadami prywatności.

Wykorzystując oprogramowanie Google Analytics, witryna zamieszcza w komputerze użytkownika kod zliczający umożliwiający zbieranie danych o użytkownikach. Informujemy, że jesteśmy stroną umowy z Google Ireland Limited i używamy mechanizmu anonimizacji numeru IP użytkownika. W każdej chwili możesz sprzeciwić się zbieraniu danych przez oprogramowanie Google Analytics przez zmianę ustawień przeglądarki internetowej.

Pliki cookies mogą być przez nas wykorzystywane w celach reklamowych, w tym do działań remarketingowych. Chodzi o to aby móc wyświetlać naszym użytkownikom reklamy dopasowane do ich potrzeb. Na podstawie plików cookies określamy także czy użytkownicy widzieli daną reklamę i odwiedzili stronę reklamodawcy.

Dane o aktywności naszych użytkowników mogą być przekazywane naszym partnerom marketingowym, którzy mogą przetwarzać dane osobowe również poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, na podstawie łączących nas umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub innych instrumentów zapewniających legalny transfer danych. W takiej sytuacji jeśli będziesz korzystać z innej strony internetowej możesz zobaczyć na niej treści marketingowe dopasowane do Twojej aktywności na Stronie.

Pamiętaj, że zawsze możesz wyrazić sprzeciw na wyświetlanie dopasowanych do Ciebie reklam na Stronie. 

Przetwarzanie danych osobowych

Kiedy w czasie korzystania z naszej Strony przekażesz nam Dane Osobowe stajemy się ich Administratorem.

Podstawą przetwarzania przez nas Danych Osobowych jest Twoja zgoda, jeśli ma to zastosowanie, odpowiedni przepis prawa lub to, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy czy też podjęcia działań, przed zawarciem umowy.

Dane Osobowe mogą być przez przetwarzane w celach:
a) świadczenia usług związanych z naszą działalnością np. podając swoje Dane Osobowe umożliwiasz nam skontaktowanie się z Tobą w celu przedstawienia naszej oferty lub w celu zapisania się na kursy bądź wizyty.
b) marketingowych, abyśmy mogli informować Cię o najlepszych i najnowszych ofertach
c) statystycznych związanych z działaniem Strony.

Aby Dane Osobowe mogły być przetwarzane w powyżej wskazanych celach, za każdym razem i w odniesieniu do każdego z nich zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody (jeśli wyrażenie zgody jest podstawą przetwarzania Danych Osobowych).

Zakres przetwarzania Danych Osobowych obejmuje maksymalnie:
a) imię
b) adres
c) e-mail
d) numer telefonu.

Nie przetwarzamy szczególnych kategorii Twoich Danych Osobowych takich jak: pochodzenie etniczne, poglądy polityczne czy dane biometryczne.

Jeśli prosimy Cię o podanie Danych Osobowych na naszej Stronie musisz wiedzieć, że ich podanie jest warunkiem skorzystania z funkcjonalności dostępnych na naszej Stronie. Jeśli nie podasz tych danych niestety nie będziesz mógł z nich skorzystać.

Dane Osobowe - w zależności od celu przetwarzania - będą przez nas przetwarzane do czasu zakończenia obsługi Twojego zapytania, do wycofania zgody na przetwarzanie (jeśli była ona konieczna), przez okres wynikający z właściwych przepisów prawa (np. w zakresie zobowiązań podatkowych) lub do czasu wykorzystania możliwości statystycznych. Pamiętaj, że wyrażoną zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych możesz wycofać w każdej chwili.

Przekazanie danych osobowych

Możemy przekazywać lub udostępniać Twoje Dane Osobowe podmiotom, które współpracują z nami, w przypadku gdy jest to potrzebne do realizacji usług, którymi jesteś zainteresowany. Przekazanie może odbyć się tylko wtedy gdy zawarliśmy z tymi podmiotami stosowne umowy, które gwarantują, że będą oni chronić Dane Osobowe co najmniej tak odpowiedzialnie jak my. Podmiotami takimi mogą być np. kurierzy czy firmy hostingowe.

Nasza Strona jest hostowana przez podmiot Webflow Inc., 398 11th Street, 2nd Floor San Francisco, CA 94103, Stany Zjednoczone Ameryki. Informacje o przetwarzaniu danych dostępne są tutaj.

W ramach naszej działalności korzystamy również z usług chmurowych, których dostawcą jest Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Informacje o przetwarzaniu danych dostępne są tutaj.

Przekazanie danych do wskazanych podmiotów może być niezbędne do realizacji naszych usług.

Twoje Dane Osobowe mogą zostać przez nas przekazane do podmiotów wskazanych w części Pliki cookies.

Co do zasady Dane Osobowe są przez nas przetwarzane na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W związku z realizacją usług może się zdarzyć, że dane będą przekazywane do państw trzecich. Musisz jednak wiedzieć, że w takiej sytuacji przekazanie przez nas danych odbywa się w zgodzie z wszelkimi wymogami wskazanymi w Rozdziale V. RODO - Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Wtedy przetwarzanie może odbywać się tylko przy zapewnieniu odpowiedniego stopnia ochrony danych np. poprzez uznanie przez Komisję Europejską, że stopień ochrony danych jest odpowiedni lub na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

W przypadku korzystania przez nas z usług dostawcy hostingowego tj. Webflow oraz dostawcy wykorzystywanych przez nas usług chmurowych tj. Google Ireland Limited, Twoje dane osobowe będą przetwarzane poza terenem Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Informujemy, że przetwarzanie danych przez wskazanych dostawców usług odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską, a wszelkie informacje na temat przetwarzania danych przez naszych dostawców znajdziesz w miejscach wskazanych powyżej.

Prawa w zakresie danych osobowych

Jeśli przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdym momencie masz prawo do jej wycofania. Pamiętaj jednak, że wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem.

W każdym czasie przysługuje Ci prawo dostępu do Danych Osobowych. Możesz zawsze zwrócić się do nas jako Administratora z prośbą o informację czy Twoje Dane Osobowe są przez nas przetwarzane, o ich udostępnienie oraz otrzymanie innych informacji m.in. takich jak: czas przetwarzania danych, cele przetwarzania, informacje o tym komu przekazujemy dane.

Przysługuje ci prawo do sprostowania Danych Osobowych poprzez ich zmianę lub uzupełnienie.

Przysługuje Ci prawo do usunięcia Danych Osobowych zwane „prawem do bycia zapomnianym”. Możesz od nas zażądać usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w następujących sytuacjach:

a) dane nie są konieczne ze względu na cel przetwarzania lub są przetwarzane w inny sposób
b) wcześniej cofnięto zgodę na przetwarzanie i nie mamy podstawy do ich przetwarzania
c) wniosłeś sprzeciw do przetwarzania danych
d) dane były przetwarzane niezgodnie z prawem
e) administrator ma obowiązek usunięcia danych wynikający z przepisów prawa
f) dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Więcej szczegółów o prawie do bycia zapomnianym znajdziesz w art. 17 RODO.
Przysługuje Ci także prawo do ograniczenia przetwarzania przez administratora. Możesz zażądać ograniczenia gdy:
a) kwestionujesz prawidłowość danych
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się ich usunięciu żądając tylko ograniczenia
c) administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale potrzebujesz ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
d) w przypadku gdy zgłosisz sprzeciw do przetwarzania, ale tylko do czasu rozstrzygnięcia jego podstaw.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub w sposób zautomatyzowany, masz również prawo do przenoszenia danych, które powinniśmy udostępnić Ci na Twoją prośbę w powszechnie używanym formacie. Możesz również zażądać aby dane zostały przez nas bezpośrednio przekazane innemu administratorowi.

Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie. W takim przypadku nie możemy już przetwarzać Danych Osobowych, chyba że wykażemy ku temu wymagane przez RODO podstawy.

Pamiętaj, że przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Formularz kontaktowy

Jeśli korzystasz z formularza kontaktowego dostępnego na Stronie wyrażasz tym samym zgodę na przetwarzanie przez nas Danych Osobowych.

Podanie Danych Osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem zawarcia umowy o przystąpienie do funkcjonalności dostępnych na naszej Stronie. Jeśli nie podasz tych danych niestety nie będziesz mógł z nich skorzystać.

Klauzula informacyjna

Administratorem Danych Osobowych jest Śląski Instytut Terapii Systemowej Rafał Bandrowski z siedzibą przy ul. Jana Długosza 17/2, Gliwice (44-100). Adres korespondencyjny Administratora: ul. Jana Długosza 17/2, Gliwice (44-100)

Podane Dane Osobowe w zależności od okoliczności mogą być przetwarzane w celu:

- obsługi zgłoszenia za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadnione interesy Administratora)

- przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy lub w związku z zawarciem umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

-otrzymywania wiadomości e-mail o charakterze marketingowym (np. newsletter), jeśli wyrazisz zgodę na to zgodę - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z naszych usług.

- Dane podane w formularzu kontaktowym przetwarzamy na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest komunikacja z użytkownikami naszej Strony. Twoje dane będą przez nas przetwarzane przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia. Po tym czasie dane mogą być przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

- Dane podane w celu przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy lub w związku z zawarciem umowy przetwarzamy przez czas niezbędny do wykonania umowy lub do czasu jej zakończenia. Po tym czasie dane mogą być przetwarzane przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń (wynikający z obowiązujących przepisów prawa), jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.

- Dane wykorzystywane do celów wysyłania informacji marketingowych przetwarzamy do czasu jej skutecznego wycofania lub zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych. Po odwołaniu zgody, przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń (wynikający z obowiązujących przepisów prawa), jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.

Odbiorcami Twoich danych mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązującego prawa. Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora m.in. np. dostawcom IT, operatorom płatności internetowych czy podmiotom organizacyjne obsługującym realizowane przez nas usługi – pamiętaj jednak, że takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniem. Informujemy, że Twoje dane mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez nas z usług hostingowych i chmurowych, a przekazanie odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. Więcej informacji na ten temat umieszczono w Polityce prywatności w części Przekazanie danych osobowych.

Masz prawo żądania od administratora dostępu wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, a także prawo do wycofania zgody w przypadku jej wyrażenia i wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W sprawach związanych z ochroną danych możesz się z nami skontaktować pod adresem: kontakt@sits.edu.pl

Kontakt

Jeśli masz do nas jakiekolwiek pytania możesz skontaktować się z nami:
a) e-mailowo: kontakt@sits.edu.pl
b) pocztą na adres: ul. Jana Długosza 17/2, Gliwice (44-100)