Grupy terapeutyczne

Praca w grupie kierowana jest przede wszystkim do osób, którym ich trudności utrudniają w jakiś sposób funkcjonowanie społeczne, którzy chcieliby lepiej zrozumieć siebie w relacji z innymi. Inni uczestnicy umożliwiają przećwiczenie nowych sposobów funkcjonowania, w bezpiecznym otoczeniu, ze wsparciem pary psychoterapeutów. 

Jest to też możliwość otrzymania wsparcia od osób, które borykają się z podobnymi przeżyciami, wspólnej eksploracji tych trudności i poszukiwania nowych rozwiązań.

Grupy są podzielone ze względu na konkretną tematykę, żeby uczestnicy mogli czerpać nie tylko z relacji z terapeutami, ale przede wszystkim z relacji pomiędzy sobą.

Grupa terapeutyczna dla dorosłych

Dowiedz się więcej

Ponieważ w instytucie pracujemy w nurcie systemowym, terapia grupowa będzie okazją, żeby przyjrzeć się mechanizmom i sposobom funkcjonowania naszej rodziny pochodzenia (systemowi, w którym dorastaliśmy) i odnieść je do tego, jak funkcjonujemy w dorosłych relacjach. Dowiedz się więcej >

Grupa terapeutyczna dla młodzieży

Dowiedz się więcej

Okres dojrzewania wiąże się z wieloma trudnościami. Zadaniem tego okresu rozwojowego, jest stworzenie swojej własnej tożsamości, co wiąże się z koniecznością odseparowania się w pewnym stopniu od rodziny pochodzenia.

Znalezienie odpowiedniego dystansu pomiędzy przynależnością a niezależnością jest ogromnym wyzwaniem i może wiązać się z trudnościami społecznymi czy emocjonalnymi. Dowiedz się więcej >